Zezwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest jednym z dokumentów wymaganych przy prowadzeniu firmy emitującej zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. ażeby móc je otrzymać wymagane jest dostarczenie wielu właściwych dokumentów stwierdzających określone parametry. Tożsamo rzec się przedstawia też na oferta zezwolenie na kreacja odpadów jak także zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Idealnym wyjściem dla wielu przedsiębiorców ma możliwość okazać się z całą pewnością pozwolenie zintegrowane łączące oba powyższego stylu dokumenty. Pozwolenia te powinny zostać wydane, gdy następuje zgłoszenie instalacji. W każdym tego typu zgłoszeniu powinna znajdować się karta informacyjna przedsięwzięcia przygotowana przez inwestora i wykonawcę projektu. W karcie znajduje się w ogromnej liczbie przypadków raport o wpływie na środowisko, w którym ujęto kilka bardzo istotnych treści. Raport oddziaływania na środowisko otrzymują naturalnie operaty środowiskowe a wyjątkowo operat wodnoprawny. Jest to jedno z podstawowego typu działań wymaganych od każdego dzisiejszego przedsiębiorcy. Warto o tym pamiętać podczas realizacji danego stylu projektu i dbając o uniknięcie zbędnych problemów mogących rzutować niekorzystny obraz na całość wykonywanych w tym zakresie działań.